Klimatizace


V současné době je většina automobilů vybavena systémem klimatizace vnitřního prostoru. Tento prudký rozvoj sebou také přináší mnoho důležitých informací a poznatků, které je třeba znát pro to, aby nám klimatizační systém co nejlépe a nejdéle sloužil. I zde platí, že náležitá péče a údržba jsou naprostým základem pro kvalitní a dlouhodobou funkci systému

Běžný postup při údržbě klimatizace :


•odsátí starého chladiva ze systému, zrecyklování a pročištění
•vakuování systému klimatizace pro odstranění vlhkosti
•vakuový test těsnosti pro odhalení větších netěsností
•doplnění nového oleje do systému pro mazání kompresoru
•doplnění detekční barvy pro detekci úniku chladiva (jen dle potřeby)
•naplnění systému novým chladivem na požadované množství
•test provozních tlaků v systému a kontrola výkonu chlazení


Minimálně jednou ročně je také vhodné vyměnit kabinový filtr a provést desinfekci výparníku a větracího systému, aby se předešlo množení bakterií a tvorbě nežádoucího zápachu.

Přibližně jednou za dva roky je dobré vyměnit i dehydrátor (filtr) v systému klimatizace.


Detekce netěsností


Jako novinku v sortimentu našich služeb jsme zavedli novou metodu vyhledávání netěsností v klimatizačních systémech, takzvanou "vodíkovou zkoušku".Jedná se v současné době o nejmodernější a nejúčinnější systémový test, pro vyhledávání i velmi malých úniků chladiva.


Netěsnosti v autoklimatizačních systémech jsou velmi častým problémem a jednou z nejčastějších příčin nefunkčnosti celého klimatizačního systému. Existuje celá řada způsobů, jak takové netěsnosti odhalit, avšak každá z nich má své specifické meze a omezení.

Nejmodernější a nejúčinnější metodou vyhledávání i velmi malých úniků v klimatizacích je tzv. vodíková zkouška,kterou Vám nabízíme v našem servise, kde se Vám o Vaši klimatizaci postará odborně proškolený personál.


Vodíková zkouška


Při použití této metody se prázdný systém natlakuje speciálním plynem s příměsí vodíku. Poté se pomocí speciálního detekčního přístroje projde klimatizační okruh a v místě úniku detektor začne signalizovat. Výhodou této metody je, že vodík je velmi lehký a stoupá vzhůru, tím pádem se dá velmi dobře zachytit nad místem úniku. Také vysoce citlivé detektory vodíku reagují výhradně na vodík a tak nejsou falešné poplachy a je možné detekovat i extrémně nízké koncentrace vodíku. Navíc vodík díky velmi malým molekulám, má tendenci velmi účinně se protlačit i sebemenší netěsností ven z okruhu. Naprosto samozřejmé je, že tento plyn není škodlivý pro klimatizační okruh ani pro životní prostředí.

Díky metodě vyhledávání netěsností pomocí vodíku, lze velmi účinně odhalit i velice malé netěsnosti v klimatizačních systémech, které by jinými detekčními metodami byly velmi zdlouhavé, drahé, nebo také nezjistitelné.

V naší firmě používáme jen tuto jednu nejúčinnější metodu, pro dosažení co možná nejlepších výsledků při odhalování netěsností v klimatizačních systémech. 
Autor: Admin Autodast | Počet přečtení: : 7169x

Přehled dalších článků

Foto 1

Foto 1

Zobrazeno: 3403x

Foto 2

Foto 2

Zobrazeno: 3224x

Foto 3

Foto 3

Zobrazeno: 3119x

Foto 4

Foto 4

Zobrazeno: 3211x

Daniel Stuchlík AUTODAST
Slezská 588 , Orlová-Poruba

Tel.:   Mechanika  +420 776 838 080
          Pojistné události  +420 605 205 666 

E-mail: info@autodast.cz
IČ: 76018831
DIČ: 7102215087

Otevřeno :
Po- Pá  : 7: 00  - 16: 00
nebo dle dohody